راهنمای ثبت نام

  با تشکر از کلیه کسانی که در همایش شرکت نموده اند ، توجه این پژوهشگران ارجمند را به نکات زیر در خصوص ارائه مقاله دردومین همایش منطقه ای کامپیوتر جلب می کنیم:

 

1. گواهی ارائه مقاله برای کلیه نویسندگان مقاله صادر می شود.

2. چاپ متن کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش منوط به بررسی و تایید آن از سوی داوران همایش خواهد بود.

3. خواهشمند است متن کامل مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 1392/11/7جهت چاپ در مجموعه مقالات همایش به دبیرخانه همایش SCE2014@dezfoul- samacollege.ir ارسال فرمایید.

4.  لطفا وجه شرکت در همایش (اساتید مبلغ400/000 ریال ، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و سما واحد دزفول مبلغ 300/000 ریال و دانشجویان و سایر پژوهشگران مبلغ 350/000)را به شماره حساب 0108101864005 بانک ملی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) به نام صندوق پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول واریز نموده و رسید اسکن شده ی آن حداکثر تا تاریخ 1392/11/26به ایمیل همایش SCE2014@dezfoul- samacollege.ir ارسال شود.      

5.  به همراه آوردن کارت شناسایی معتبر و اصل رسید واریز وجه همایش در روز برگزاری همایش الزامی است.

6. خواهشمند است طی ایمیل جداگانه ای شرکت قطعی خود را جهت ارائه مقاله در همایش حداکثر  تا تاریخ 1/12/1392 اعلام فرمایید. ( SCE2014@dezfoul- samacollege.ir)

7. تاریخ برگزاری همایش روز دوشنبه مورخ 1392/12/5 ساعت 8 صبح و ارائه مقالات طبق جدول زمان بندی می باشد.

8. مکان برگزاری همایش سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول می باشد.

9- پذیرش همایش ساعت 8 صبح می باشد.لازم به ذکر است شروع برنامه 8:30 خواهد بود.

10. نحوه ارائه مقالات به صورت جلسه 30 دقیقه ای (20 دقیقه ارائه مقاله توسط سخنران و 10 دقیقه پرسش و پاسخ)می باشد.

11. در صورت بروز هرگونه سوال و ابهامی می توانیداز طریق ایمیل  همایش پاسخ خود را دریافت نمایی و یا با تلفن 5270408-0641 (سلمانفرد) تماس حاصل فرمائید.

دانلود فرم تعهد اصالت مقالات

دانلود فرم ثبت نام