فعالیت های مرکز

اهم فعالیت های مرکز

مرکز مشاوره دانشگاه سما در زمینه انجام مشاوره و راهنمایی برای کلیه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز با حضور مشاوران مجرب در دفتر مشاوره آماده ارائه خدمات می باشد. انواع خدمات روان شناختی ارائه شده در مرکز شامل خدمات فردی یعنی مشاوره فردی و مددکاری و همچنین خدمات گروهی شامل گروه درمانی و کارگاه های آموزشی گروهی است.

این مرکز در زمینه های مختلف زیر خدمات رسانی دارد:

مشاوره تحصیلی:

شیوه های مطالعه ، موفقیت در تحصیل ، تمرکز حواس ، برنامه ریزی تحصیلی

مشاوره سازگاری :

 مشکلات عاطفی، افسردگی، وسواس، اضطراب 

مشاوره خانوادگی :

مشکلات زناشویی، کودکان

 مشاوره ازدواج : قبل از عقد ، بعد از عقد ، یک سال اول زندگی ، چالش های زندگی مشترک ، تعارضات خانوادگی و سایر موارد