فعالیت های طرح قرآنی قدس

قرآن حقیقتی است همیشه جاری، که تعالیمش چراغ راه زندگی انسانهاست. توجه به فراگیری قرآن و شناخت مفاهیم آن، یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت است. تحقق این هدف در نظام آموزشی مستلزم برنامه ریزی منسجم و مبتنی بر روشهای اثربخش، مشارکت فعال عوامل موثر و استفاده مناسب از ظرفیت های موجود می باشد. یکی از اهداف اساسی سازمان سما، ایجاد زمینه انس با قرآن (ایجاد علاقه به قرآن و یادگیری آن) در فراگیران تحت پوشش خود می باشد. به همین منظور دانشکده سما، با یاری خداوند متعال و ارائه برنامه ای جامع تحت عنوان طرح قدس (قرآن در سما)، در این راستا گامهای موثری برداشته است. این طرح در سه سطح دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان سما اجرا شده و با توجه به استقبال فراگیران، استمرار و تداوم آن جزء اهداف این معاونت است.

 

- ثبت نام دانشجویان در طرح قرآنی قدس

 

- برگزاری کلاسهای طرح قرآنی قدس ویژه دانشجویان و کارکنان

 

- برگزاری آزمون طرح قدس ویژه مدارس، دانشجویان و کارکنان در سطح واحد

 

- برگزاری جشن ضیافت طرح قدس از برترین های آزمون طرح قدس در سالن آمفی تئاتر با حضور دانش آموزان و خاوناده هایشان، دانشجویان و کارکنان