کرسی های آزاد اندیشی (پرسش و پاسخ)

برگزاری کرسی آزاداندیشی و جلسه پرسش و پاسخ با موضوع حجاب، قرآن، سخنان ائمه و ... در فضای بیرون دانشکده با حضور حاج آقای علوی