ثبت اختراعات

راهنمای ثبت اختراعات

دانلود

 

اختراعات دانشجویان آموزشکده سما دزفول

 

رینگ کاهنده مصرف تایر برای هواپیما در هنگام فرود : آقای سعید دودانگه

سبک سازی پلیمرهای سنگین با استفاده از رسوب گذاری شیمیایی : محمد لیموئی

تولید برق از امواج با استفاده از نانو ذرات طلا : محمد لیموئی

لباس دوزمانه با استفاده از نانو کامپوزیت مشتق شده Batio3 : محمد لیموئی

سیستم هوشمند روئیت پلاک و جریمه خودکار وسایل نقلیه : ابراهیم بائی