محورهای همایش

محورهای همایش:

- تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری

- سیستمهای دیجیتال و معماری کامپیوتر

- معماری اطلاعات و مدیریت دانش

- الگوریتم ها و نظریه اطلاعات

- فناوری اطلاعات   

- قابلیت اطمینان

- شبکه های بیسیم

- سیستم های موازی

- پردازش تصویر،صوت و سیگنال

- سیستم عامل ها و سیستم های توزیع شده