تماس با ما

تماس با ما

نشانی دبیرخانه همایش: دزفول- انتهای خیابان آفرینش شمالی نبش امید دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول

تلفکس :5270408-0641

محل برگزاری: دانشکده فنی و حرفه ای سما دزفول

وب سایت:  

http://www.dezfoul-samacollege.ir                         

ایمیل همایش:

H.E.Z@dezfoul-samacollege.ir