راهنمای ارسال مقالات

 راهنمای تهیه مقاله برای دومین همایش منطقه­ای علوم و مهندسی کامپیوتر

 

عنوان مقاله حداکثر 15 کلمه (قلم بی نازنین14سیاه وسط چین)

نویسنده اول1 نویسنده دوم2 نویسنده سوم3 (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

1 آدرس نویسنده اول ، نام دانشگاه/موسسه، ایمیل نویسنده اول (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

2 آدرس نویسنده دوم ، نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

3 آدرس نویسنده سوم ، نام دانشگاه / موسسه ، ایمیل نویسنده سوم (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

 

چکیده - این چکیده شامل خلاصه‌ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. محتوای این بخش نباید از 250 کلمه تجاوز نماید. از بحث‌ها کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. درصورتی که دراین بخش از نماد یا کلمات اختصاری لاتین استفاده کنید، باید در متن مقاله آن را معرفی نمایید. از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود. برای این‌که تعداد کلمات چکیده را بدون شمارش معمولی تشخیص دهید تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سیاه) کنید، سپس با موس جعبه ابزار Tools در قسمت بالای صفحه را باز کنید و کشوی word count را انتخاب کنید. تعداد کلمات چکیده حداکثر250 کلمه به قلم بی نازنین معمولی 11Pt تایپ شود.

 

کلید واژه- حداکثر چهار یا پنج واژه کلیدی مرتبط با مقاله را به ‌ترتیب الفبا، به طوری که‌ با‌ کاما از هم‌ جدا شده‌ باشند، ذکر کنید.

1-مقدمه

این‌ دستورالعمل‌ روش تهیه‌ مقاله‌ برای‌ارائه به همایش منطقه‌ای علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و حرفه‌ای واحد دزفول را بیان می‌کند. چنانچه‌ از نرم‎افزار فارسی  Microsoft Word 6 یا نسخه‌های ‌بعدی‌ آن‌ استفاده‌ می‌کنید می‌توانید از این‌ دستورالعمل‌ استفاده‌ نمائید. پرونده‌ الکترونیکی‌ مقاله‌ باید در چارچوب‌ استاندارد تعیین شده دراین دستورالعمل تنظیم‌ شود.

ساختار مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی، متن اصلی، نتایج و جمع‌بندی، مراجع، شکل‌ها و جدول‌‌ها (درصورت نیاز) باشد.

2-آماده سازی مقاله

مقالات فارسی به زبان فارسی و مقالات انگلیسی الزاماً به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.

اندازه حروف عنوان مقاله pt14 با قلم بی نازنین سیاه وسط چین انتخاب شود. اندازه حروف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt10 با قلم بی نازنین سیاه ، عنوان علمی نویسنده (گان) و نام موسسه نیز با قلم بی نازنین pt 10 تایپ شود. قلم مقالات فارسی بی نازنین و قلم مقالات انگلیسی تایمز هستند اندازه تایمز هستند اندازه حروف متن اصلی فارسی pt11 و متن انگلیسی pt10 انتخاب شود. شماره شناسایی مقاله با قلم آریالpt11 باشد.

مقالات بر روی صفحه A4 تایپ شوند ، به صورتی که 20 میلیمتر از بالا ، پائین ، چپ و راست فاصله داشته و فاصله دوستون از یکدیگر 10 میلیمتر باشد. نویسندگان می توانند از نمونه حاضر برای قالب بندی مقاله خود استفاده نمایند. درضمن فاصله بین خطوط یک فاصله ای می باشد اولین خط از پاراگراف ابتدایی هر بخش نیاز به تورفتگی ندارد ولی برای سایر پاراگراف ها از تورفتگی به اندازه mm5 استفاده نمائید عناوین هر بخش از ابتدای ستون و  بدون رهانمودن فاصله تایپ شوند . تایپ عنوان هربخش با قلم بی نازنین سیاه pt11 تایپ شود. برای عنوان مقاله و بخش ها از تزئیناتی مانند جعبه ، زیرخط و غیره استفاده نشود. عناوین اصلی مقاله مطابق با ترتیب ذکر شده در ابتدای این بخش هستند بین عنوان و متتن هر بخش خطی رها نگرددو عناوین اصلی هر بخش لازم نیست پررنگ تر از متن اصلی مقاله باشدو بین هردو بخش مقاله ، به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله ، یک خط رها شود. در مقالات به زبان فارسی از به کاربردن کلمات انگلیسی در داخل متن اجتناب شده و معادل فارسی آنها مورد استفاده قرارگیرد. در صورت نیاز واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. اندازه حروف پاورقی pt9 قلم تایمز است.

2-1-معادلات ریاضی

برای وارد کردن معادلات ریاضی در ‌مقاله خود همواره از‌ Equation Editor در نرم‎افزار WORD استفاده‌ کنید. اندازه قلم‌های لاتین متن و معادلات باید همخوانی داشته باشند، و تناسب اندازه‌ها نیز باید رعایت شود. از میان گزینه‌های موجود در دریچه باز شده Microsoft Equation را انتخاب کنید. در سمت راست بالای دریچه باز شده کشوی Size را باز و گزینه Define را انتخاب کنید. دریچه جدیدی باز می‌شود. دراین دریچه اندازه‌های مختلف را برای این مقاله ویرایش و اصلاح کنید. برای این‌کار در مقابل Full عدد 10، درمقابل Subscript/Superscipt عدد 8، در مقابلSub-Subscript/Superscript عدد 6، در مقابل Symbol عدد 18، و در آخر در مقابل Sub-Symbol عدد 12 را وارد کنید.

معادله‌ها را مستقل از شماره بخش مربوط به طور ساده و متوالی شماره‌گذاری کنید. برای این‌کار، در انتهای آخرین سطر پیش از هرمعادله با فشار دادن enter به سر سطر بعد بروید و با ماوس سبک Equation را نتخاب کنید. سپس شماره فرمول مورد نظر را در درون پرانتز قرار دهید. بعد از پرانتز کلید tab را یک‌بار فشار دهید. با این‌کار مکان‌نما در سمت چپ ستون قرار می‌گیرد. اینک به Equation Editor وارد شوید. در صورتی که تاکنون اندازه قلم‌هارا همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد اصلاح نکرده‌اید، اصلاح کنید. سپس معادله مورد نظر را بنویسید. به طور مثال معادله (1) رابطه میان پارامترهای خروجی و ورودی یک دستگاه نوری را به کمک ماتریس ABCD نمایش می‌دهد:

(1)  

در معادله (1) توجه به یک نکته ضروری به نظر می‌رسد. ملاحظه می‌شود متغیرها به صورت ایتالیک و واژه‌هایی که ماهیت متن دارند مثل in و out با قلم معمولی ظاهر شده‌اند. درواقع پس از نوشتن این دو واژه با ماوس انتخاب (سیاه) شده‌اند. سپس کشوی Style در وسط بالای پنجره Equation Editor باز شده و گزینه Text انتخاب شده‌است. همچنین توجه شود که رابطه (1) کوتاه است و به سادگی در یک سطر قرار می‌گیرد.

درصورتیکه معادله‌ای از 82 میلی‌متر طولانی‌تر شود آن معادله باید به دو یا سه سطر شکسته شود. برای تنظیم طول معادله هیچگاه آنرا با استفاده از ماوس کوچک نکنید. اینک معادله (2) به عنوان مثالی از یک معادله طولانی نشان داده می‌شود.

(2) 

در این جا چگونگی شکستن یک معادله طولانی به دو سطر ملاحظه می‌شود. البته لازم به ذکر است که در مقاله زیر هر رابطه یا قبل از آن باید تمام پارامترهای موجود در معادله معرفی شوند.

توجه شود، شکل پارامترهایی که در روابط از آن‌ها استفاده شده است باید درهنگام استفاده در متن مقاله حفظ شود. برای ارائه یک معادله‌ یا یک‌ عبارت‌ ریاضی، که‌ شامل نشانه‎های‌ ریاضی‌اند (از قبیل علامت‌های‌ یونانی‌، زبروند و زیروند که در معادلات یا در متن‌ معمولی در فاصله‌ بین‌ خطوط متن ظاهر می‌شوند) در صورت امکان از تغییر قلم استفاده نکنید زیرا در حین ویرایش مقاله احتمال بازگرداندن سبک این‌گونه قسمت‌ها به سبک اصلی متن زیاد است.

2-2-نحوه وارد کردن شکل‌ها، نمودارها و جداول

عرض هر شکل یا نمودار و جدول را حتی‌‌الامکان برابر عرض یک ستون یعنی 82 میلی‌متر انتخاب کنید. در این‌صورت شکل،

نمودار، یا جدول را می‌توان درهرکجای متن در درون یکی از ستون‌ها قرار داد. عنوان‌ هر شکل‌ را زیر آن و عنوان‌ هر جدول‌ را بالای‌ آن قرار دهید. شکل‌ 1 یک نمونه شکل هم‌عرض با ستون همراه با عنوان یا زیرنویس‌ آن را نشان می‌دهد.

شکل 1: انرژی پیوند حالت سالیتون N-ذره‌ای برحسب π/φ برای سه مقدار مختلف N [4].

 

حتی‌الامکان سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و با استفاده از نرم‌افزار هایی مثل MATLAB به دست می‌آید به طور مستقیم وارد متن شود. در غیر این صورت ابتدا آن‌هار با قالب TIF یا TIFF ضبط کنید. سپس با استفاده از جعبه ابزار Isert و بازکردن کشوهای Picture و File شکل مورد نظر خود در محلی که مکان نما واقع است وارد کنید. برای حفظ کیفیت تصویر روی صفحه کاغذ از به کارگیری تصویرهایی که با قالب‌های BMP، PNG، GIF، و JPEG اجتناب کنید. حتی اگر تصویری را اسکن می‌کنید حتماً آن را در قالب TIF یا TIFF ضبط کنید.

در صورتی‌ که ناچار به استفاده از شکل‌های بزرگ‌تر از یک ستون هستید شکل را در بالا یا پایین صفحه مورد نظر قرار داده سبک مربوط به عنوان این نوع شکل را Caption(Framed) اختیار کنید. شکل 2 این وضعیت را نمایش می‌دهد. لذا با توجه به فضاهای موجود در بالای صفحه قرار داده شده‌است. مؤلفان فقط برای‌ موارد‌ اجتناب‌ناپذیر و ضروری‌ مجاز به استفاده از تصاویر‌ بزرگ در مقاله‌اند.

شکل 2: ضریب پهن شدگی برحسب تابعی از طول انتشار z/LD ، برای پالس گوسی چرپ‌دار. نمودار خط‌چین برای پالس گوسی بدون چرپ است[3]

شکل 2 را واقعاً می‌توان در حد یک ستون کوچک کرد و نمایش داد. در این جا تنها برای نمایش چگونگی جای دادن یک شکل بزرگ‌تر از عرض یک ستون از آن بدین صورت استفاده شده است.

شماره شکل‌ها‌ و جدول‌ها را در متن‌ خود متذکر شوید. شکل‌ها و جدول‌ها نباید پیش از اولین اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.

هیچگاه عناوین‌ را به عنوان‌ قسمتی‌ از شکل ‌بصورت تصویری ذخیره نکنید. همچنین اطراف‌ عنوان‌ها، شکل‌ها‌ و جداول از کادر اضافی استفاده نکنید.

2-3-نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده

در هنگام ارایه نمونه معادلات و شکل‌ها نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده نیز نشان داده شده است. شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در میان کروشه قرار داده می‌شود. شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتیب ظاهر شدن این مراجع در متن مقاله است. به طور کلی استاندارد ارجاع به مراجع بر مبنای استاندارد IEEE می‌باشد که جهت مشاهده آن می‌توانید به دستورالعمل تهیه مقاله به زبان انگلیسی، بخش مراجع، مراجعه نمایید.

3-نتیجه‌گیری

در این راهنما نحوه تنظیم ساختار و چارچوب مقاله برای ارائه به همایش منطقه‌ای علوم و مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و حرفه‌ای واحد دزفول شرح داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از چگونگی ارسال مقاله می‌توانید به وب‌سایت کنفرانس (http://sce2014.dezfoul-samacollege.ir/) مراجعه نمایید.

سپاسگزاری‌

در صورت لزوم می‌توانید از افراد یا سازمان‌هایی که شما را در انجام پژوهش خود یاری کرده‌اند در این قسمت سپاسگزاری کنید.

مراجع

  1. A. Author 1 and B. Author 2, Title of the Book.  John Wiley & Sons, pp. 100-105, 2002.
  2. A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,” Proc. Int. Conf. on Power System Reliability. Singapore, pp. 100-105,  1999.
  3. A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the journal paper” IEEE Trans. Antennas and Propagation, Vol. 55, No. 1, pp. 12-23, 2007.

مهدی یوسفی "روشی برای طراحی ......" مجله فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه تربیت

لینک دانلود نمونه فرمت مقالات

لینک دانلود فرمت تهیه پوستر