وام وزارت علوم

آشنائی با ضوابط ومقرارت بازپرداخت تسهیلات دانشجوئی

 

مراحل ثبت نام وام وزارت علوم

1-داشتن شرایط ثبت نام برای دانشجویان

2-پرینت و تکمیل فرم های شماره 1الی4 (مدارک تعهد نامه محضری)

3-تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویی

آن دسته از دانشجویانی که در سال های گذشته از وام بعد از فراغت از تحصیل وزارت علوم استفاده نموده اند و مدارک به صندوق رفاه تحویل داده اند می بایست فرم ها را از وب سایت دانشگاه اخذ و آنها را تکمیل و فرم تعهد نامه را به ضامن قبلی خود تحویل داده و امضای ایشان را گرفته و فرم ها را به صندوق رفاه تحویل دهند .

 

ثبت نام و تحویل مدارک به منزله تایید و پرداخت وام نمی باشد.