وظایف مرکز

وظایف مرکز

 1.  بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه‌ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها ، هدایت تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان
 2. برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان در مورد مسائل روانی – اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روان شناسی ، مشاوره ، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی
 3. حقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب‌زا
 4. ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل ، خانواده ، ازدواج ، شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان
 5. برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان
 6. مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی ، بهبود روابط اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی
 7. جمع‌بندی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه در ابعاد روانی – اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام‌شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی
 8. برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی آنها
 9. ارائه نظرات کارشناسی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان به مسئولان دانشگاه و وزارت متبوع
 10. شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت
 11. جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی