کتابخوانی

- برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب "جاده های سربی" و اهدای جوایز به برندگان

 

- برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب "خط روشن" برگزیده کتاب ارزشمند الغدیرعلامه امینی در بزرگداشت دهه ولایت (عید قربان تا عید غدیر)