تخفیف شهریه

قابل توجه دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه

دانشجویان واجد شرایط ذیل می توانند جهت استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه و با در دست داشتن مدارک ذکر شده به امور دانشجویی دانشکده مراجعه فرمایند.

الف / شرایط :
1- تخفیف شهریه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

2- تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

3- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی

4- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی

5- تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

6- تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

7- تخفیف شهریه دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی هنری

8- تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

9- تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی

10- تخفیف شهریه دانشجویان عضو انجمن های علمی

11- تخفیف شهریه دانشجویان دارای بیماریهای خاص

12- موارد خاص (به تشخیص کمیسیون تخفیفات)

ب/ مدارک :

  1. گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به نیمسال جاری(از خواهر یا برادر دانشجو) در دانشگاه آزاد
  2. اصل شناسنامه هر دو دانشجو
  3. فتوکپی از صفحه اول و مشخصات همسر شناسنامه هر دو دانشجو
  4. تکمیل فرم درخواست تخفیف شهریه و تأیید توسط آموزش

 

تخفیف تعلق نمی گیرد

تخفیف تعلق می گیرد

دانشجویانی که شهریه آنها توسط سایر ارگانها ( بصورت 100%  ) پرداخت می‌شود.

زن و شوهر هر دو دانشجو

دانشجویان مشروط از ترم قبل و میهمان از سایر واحد ها

دو دانشجو از یک خانواده به شرط مجرد بودن

دو دانشجو از یک خانواده که یکی از آنها متأهل باشد و دانشجویان سایر دانشگاههای غیر انتفاعی و دولتی

فرزند و مادر یا پدر