نقل و انتقالات و میهمانی

 

دانلود آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان

دانشجویانی که یکی از شرایط فوق را داشته باشند می توانند جهت نقل و انتقالات با مراجعه به سایت نقل و انتقالات و ثبت نام اولیه به صورت اینترنتی و اسکن مدارک لازم (طبق جدول شماره 6 آیین نامه) اقدام نمایند

امور دانشجویی دانشکده سما دزفول