امور مشمولین

 

اطلاعات لازم نظام وظیفه جهت دانشجویان

آیین نامه خروج دانشجو از کشور

مدارک مورد نیاز نظام وظیفه برای دانشجویان مشمول ورودی جدید:

مدارک تعداد

کپی از دیپلم      

کپی صفحه اول شناسنامه

کپی کارت ملی

عکس 4×3 

1 عدد

1 عدد

1 عدد

1 قعطه

مدارک مورد نیاز ثبت نام شاغلین نیرو های مسلح :

  1. کپی از کارت شناسایی معتبر
  2. اصل فیش حقوقی همان سال
  3. نامه موافقت از یگان مربوطه جهت تحصیل

آدرس  مراکز پلیس 10 شهرستان دزفول:

مرکز شماره 1) خیابان فرمانداری جنب کلانتری 11 و تیپاکس – آقای لواف

مرکز شماره 2) خیابان شریعتی کوچه شهید کیانی -آقای توسلی

مرکز شماره3) خیابان شهید بهشتی نبش وصال شیرازی - آقای مصلحی

مرکز شماره 4) خیابان امام خمینی جنوبی نبش سجاد روبروی پاساژ علوی – آقای قمری