فرم های پژوهشی

فرم درخواست تشکیل کلاس خارج از دانشکده :

دانلود فرم

 

فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی اساتید:

دانلود فرم

 

راهنمای ثبت اختراع:

دانلود فرم

فرم داوری کتاب

دانلود فرم

فرم ارزیابی طرح پژوهشی

دانلود فرم

فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی

دانلود فرم

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

دانلود فرم

فرم درخواست برگزاری مسابقات مهارتی و جشنواره ها

دانلود فرم

گزارش سخنرانی

دانلود فرم

 

فرم شماره 2 لیست اسامی دانشجویان

دانلود فرم

فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی

دانلود فرم

ایین نامه نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی

دانلود فرم

مدارک امتیاز پژوهشی

دانلود فرم

ارائه تسهیلات علمی به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

دانلود فرم

شیوه نامه جدید عضویت باشگاه

دانلود فرم

فرم درخواست بازدیدهای علمی

دانلود فرم

دستورالعمل چاپ کتاب سما

دانلود فرم

قوانین مسابقه نجات تخم مرغ

دانلود فرم

قوانین سازه ماکارونی گرگان

دانلود فرم