اتوماسیون آموزش

ورود به سامانه آموزشیار

http://www.iaud.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/student.png

http://www.iaud.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/ostad.png

http://www.iaud.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/personel.png

دانشجویان عزیزلطفاً قبل از ورود، به نکات زیر توجه فرمایید:

 

۱- جهت ورود به اتوماسیون آموزشیار از قالب زیر بصورت پیش فرض استفاده نمایید:

 

 

۲- جهت امنیت بیشتر در اولین اتصال، اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید.