پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته سما دزفول

 

  سما دزفول در 18 رشته   مقطع کاردانی پیوسته دانشجو می پذیرد :

 1- نحوه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی پیوسته مورد نظر:

دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره های کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی ( بدون آزمون) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی را دانلود و بطور دقیق مطالعه نمایید. مدارک و شرایط ثبت نام در رشته های کاردانی پیوسته در آن درج شده است.

 

2- مراحل ثبت نام در رشته های کاردانی پیوسته:

 

3- مراجعه به سایت ثبت نام رشته:

پس از مطالعه دفترچه دوره کاردانی پیوسته و آماده کردن مدارک و مستندات مورد نیاز مراحل ذیل را انجام دهید:

1:  مراجعه به سایت reg.azmoon.iau.ac.ir  

2:  خرید کارت اعتباری(کاردانی پیوسته)

3: مراحل ثبت نام در یک یا چند رشته از رشته های کاردانی پیوسته در سما دزفول

4- مراجعه به دانشکده سما دزفول:

 تهیه ی مدارک ذیل و مراجعه به دانشکده سما دزفول به آدرس : دزفول خیابان آفرینش شمالی تقاطع خیابان امید اصلی