سالن ورزشی

سالن ورزشی آموزشکده سما واحد دزفول

این سالن ورزشی در ردیبهشت 96 با بروزترین وسایل ورزشی برای استفاده دانشجویان تجهیز و افتتاح گریدید.