اطلاعیه های همایش حجاب وعفاف

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده اول

نوع پذیرش (سخنرانی/ پوستر)

توضیحات

1

سبک زندگی مؤمنانه در صحیفه سجادیه وکاربرد آموزه های آن در پیشبرد اهداف خانواده

حبیب اله محمدی

سخنرانی

 

2

 عفاف و  حجــاب در سایه سار اسلام ، قرآن وائمه

 

حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید علی رضا حجازی

سخنرانی

 

3

پوشش حجاب ، هویت و فرهنگ

خدیجه شلاگه

سخنرانی

 

4

تاثیر خانواده بر فرهنگ حجاب و پوشش

روح اله آذرکمان

سخنرانی

 

5

نگاهی به پوشش در تمدن های بشری و تأکید بر آن در ادیان الهی

سودابه مهرآقا

سخنرانی

 

6

پوشش ،حجاب و دانشگاه

علیرضا کریمی

سخنرانی

 

7

سلامت فرد و جامعه در پرتو حجاب

فاطمه دنگچی زاده

سخنرانی

 

8

نقش حجاب و حرمت خود  )احساس ارزشمندى( برافت تحصیلی دانشجویان

کیومرث گلستانی

سخنرانی

 

9

حجاب دیروز و امروز

مریم شلاگه

سخنرانی