اخبار

دیدار جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه با خانواده شهید نظم و امنیت

جمعی از دانشجویان و اساتید دزفول به همراه جانشین فرمانده سپاه پاسداران این شهرستان با حضور در منزل شهید نظم و امنیت استان خوزستان سروان رضا صیادی" از همسر این شهیدعالی قدر تجلیل کردند.

ادامه مطلب