اخبار

دیدار صمیمی هیأت رئیسه سما دزفول با فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهرستان دزفول جناب سرهنگ لیلی زاده بمناسبت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

دیدار صمیمی هیأت رئیسه سما دزفول با فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهرستان دزفول جناب سرهنگ لیلی زاده بمناسبت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

دیدار صمیمی هیأت رئیسه و مدیران مدارس سما دزفول با فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهرستان دزفول جناب سرهنگ لیلی زاده بمناسبت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی روابط عمومی دانشکده سما دزفول

ادامه مطلب